Adeiladwyr tai gwydr, estyniadau ac adnewyddiadau o safon yng Ngwynedd

phone 01286 660124   email E-bostiwch Ni  English English

  Atebion Upvc

Caiff llinellau toeau, yn astelli tywydd, bondoeau ac adenni tywydd eu colbio'n barhaus gan yr elfennau, ac i'w cadw mewn cyflwr da os ydynt yn bren rhaid eu peintio a'u trin yn rheolaidd yn arbennig yn y mannau hynny sy'n anodd i'w cynnal a chadw o gwmpas y to a'r landeri. Gan ddefnyddio byrddau upvc o safon uchel, maent mor gadarn â phren ond nid oes angen eu peintio, ac ni fyddant yn pydru, yn hollti na chamu. Mae Gwynedd Property Solutions yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch llinellau to mewn gwahanol liwiau a steil ar gyfer unrhyw gartref.

Enghreifftiau o gynnyrch Upvc a'r defnydd:
 • Llinell doeau
 • Astelli tywydd
 • Bondoeau
 • Aden dywydd
 • Cwteri
 • Cladio mewnol/allannol
 • Systemau ymylon sych
 • Ffensio
 • ferandas
 • Drysau garej
 • Self–canopiau cynnal (mannau ceir, patios, drysau, etc.)
Enghraifft o ffenestr Enghraifft o Upvc
Enghraifft o ddrws garej Enghraifft o Upvc