Adeiladwyr tai gwydr, estyniadau ac adnewyddiadau o safon yng Ngwynedd

phone 01286 660124   email E-bostiwch Ni  English English

  Tystebau

Caiff ein cleientiau gyfle i roi eu barn am ein gwaith.

Carol Ann Roberts, Penrhyndeudraeth

Pleser yw cael tystio i safon aruchel Steve Davies fel adeiladydd.

Gosododd gegin newydd i mi yn ddiweddar ac mae’r gwaith gorffenedig yn wirioneddol wych.

Carols finished kitchen
Carols finished kitchenCarols finished kitchen

D WILLIAMS Trefor Caernarfon

Byddwn yn argymell Steve a'i dîm yn uchel i unrhyw un ar ôl y gwaith adnewyddu a wnaethant ar fy nghartref. Rwyf yn hapus iawn â safon y gwaith a phroffesiynoldeb ei dîm.

Mr William's lounge before work
Mr William's lounge before work
Mr William's lounge before work
restoration of Mr William's lounge
Restoration of Mr William's lounge

Mr & Mrs Manison

We are very delighted with the work that GPS did for us, this included our new conservatory, decking area, fencing and path ways

Mr and Mrs Manison's conservatory

Mr and Mrs Manison's Conservatory

Morgan a Cêt Jones

Mr and Mrs Jones' finished Fireplace

Mr and Mrs Jones' finished Fireplace

Yn 2002 fe brynom dy fferm 400 oed ym mhentref Trefor (adeilad rhestredig Gradd 2), a dros gyfnod o 9 mis o waith adnewyddu ac adeiladu mawr, trawsnewidiodd Steve 'Gwydir Mawr' o fod yn gragen foel i fod yn gartref teuluol rhagorol a chyfforddus sy'n berwi â chymeriad. Diolch i'w waith caled a'i ddychymyg, mae'n gartref i fod yn falch iawn ohono, ac mae pawb sy'n dod acw am y tro cyntaf yn rhyfeddu at safon y gwaith adnewyddu. Yn feistrolgar iawn, mae wedi llwyddo i gyfuno nodweddion traddodiadol â chyffyrddiadau modern, ac mae'r canlyniad yn wledd i'r llygaid. Rydym mor hapus â phob gwedd o waith Steve, fel ein bod wedi gofyn iddo adeiladu estyniad deulawr mawr i 'Gwydir Mawr' fydd yn cael ei godi yn ystod 2010. Rydym yn fwy na hyderus y bydd ei waith mor aruthrol o grefftus unwaith eto.
Mr and Mrs Jones finished extension
Mr and Mrs Jones finished extension
Mr and Mrs Jones finished extensionMr and Mrs Jones finished extension