Adeiladwyr tai gwydr, estyniadau ac adnewyddiadau o safon yng Ngwynedd

phone 01286 660124   email E-bostiwch Ni  English English

  Atebion Mynediad Rhaffau

Mae Mynediad Rhaffau yn fath arbenigol o waith a ddatblygwyd yn wreiddiol o dechnegau a ddefnyddir mewn dringo ac ogofa, ac mae'n manteisio ar waith rhaff ymarferol i alluogi gweithwyr i gyrraedd lleoliadau anodd heb orfod defnyddio sgaffaldiau, cewyll na phlatfformau gwaith egynedig symudol drud.

Dyma rai enghreifftiau o sut y defnyddir mynediad rhaffau:

 • Adnewyddu toeau a simneau yn cynnwys cwteri
 • Gwaith plwm
 • Clirio tyfiant
 • Pwyntio (yn cynnwys morter calch)
 • Rhwystro adar (sbigynnau rhwyd, etc)
 • Glanhau ffenestri
 • Atgyweirio ffenestri
 • Atgyweirio gwaith concrit a cherrig
 • Ail-osod gwaith cerrig
 • Amddiffyn rhag y tywydd (selio mastig etc.)
 • Cynnal a chadw polion baneri
 • Paentio
 • Glanhau cyffredinol (wynebau clociau, etc.)
 • Gofalu am ganopiau, glanhau a chynnal a chadw
 • Gosod baneri ac arwyddion
 • Gwaith archwilio (yn cynnwys fideo)
Enghraifft o waith rhaffau Enghraifft o waith rhaffau
Cynnal a chadw to enghraifft o waith rhaffau

Mae ei werth fel ateb i weithwyr wedi golygu bod technegwyr mynediad rhaffau wedi ymgymryd â phob math o waith, o rigiau olew môr y gogledd i rai o adeiladau hanesyddol pwysicaf gwledydd Prydain.

Manteision defnyddio mynediad rhaffau:

 • Mae timau mynediad rhaffau yn darparu ffordd ddiogel i ymgymryd â gwaith
 • Ychydig iawn o aflonyddu at y cyhoedd, trigolion adeiladau a'r amgylchedd
 • Mwy o diogelwch safle gan y cedwir yr holl offer dros nos

Prif nodweddion mynediad rhaffau ar waith yw:

 • Bydd y technegydd rhaffau bob amser yn defnyddio dwy raff wrth weithio - rhaff weithio a rhaff ddiogelwch
 • Mae gan bob rhaff bwynt angori ar wahân
 • Mae'n ofynol cael o leiaf dau dechnegydd ar gyfer unrhyw waith
 • I rwystro gollwng yn ddamweiniol, caiff pob twlsyn ei fachu i gortyn y gweithiwr. Caiff offer mwy eu system raffau eu hunain
 • Caiff yr holl offer eu harchwilio a'u cynnal a chadw yn rheolaidd
 • Asesir ein holl dechnegwyr yn annibynnol

Mae Gwynedd Property Solutions yn gweithio yn ôl canllawiau IRATA arnodwyd y canllawiau hyn gan adran weithredol iechyd a diogelwch. Rydym yn cydymffurfio'n llawn â:

 • chanllawiau IRATA
 • gofynion cyffredinol IRATA
 • Rheoliadau gweithio ar uchder 2005
 • LOLER rheoliadau 1998
 • Safon Brydeinig BS 7985:2002

Mae Gwynedd Property Solutions yn defnyddio technegwyr mynediad a chrefftwyr profiadol o safon uchel yn unig. Mae ein holl dechnegwyr yn gyfarwydd â chynllunio diogelwch, asesu risg a datganiadau dull.