Adeiladwyr tai gwydr, estyniadau ac adnewyddiadau o safon yng Ngwynedd

phone 01286 660124   email E-bostiwch Ni  English English

  Yr Atebion a Gynigiwn

Mae Gwynedd Property Solutions yn cynnig amrywiaeth eang o atebion yng Ngogledd Cymru. Cwblheir pob gwaith gan adeiladwyr profesiynol lleol, a defnyddir deunyddiau lleol pan fo'n bosibl.


 
Rydym wedi rhannu'n gwsanaethau i chwech maes o arbenigedd: Atebion Adeiladu, ceginau, ystafelloedd ymolchi, Atebion Gwydrau, Atebion Upvc and Atebion Mynediad Rhaffau.

  Atebion Adeiladu

 • Estyniadau
 • Trawsnewid Llofftydd
 • Adnewyddu Adeiladau
 • Addasu Adeiladau
 • Plastro (yn cynnwys cornisiau a mowldiau arbenigol)
 • Adnewyddu Allannol
 • Trin coed a damprwydd
 • Toi
 • Teilio (toeau a lloriau)
 • Rendro a chwipio
 • Llain ceir a phatios
 • Ffensio a waliau gerddi
 • Cladio (llenni metel)
Top
GPS extension
GPS extension
GPS extension
lounge refurbishment lounge refurbishment
fireplace restoration garage construction

  Atebion Gwydrau

UPVC

 • Tai Gwydr
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Drysau Patio
 • Drysau Ffrengig
ty gwydr traddodiadol Ty Gwydr Upvc

Pren Caled

 • Drysau
 • Ffenestri
 • Tai Gwydr
ty gwydr traddodiadol Ty Gwydr Fictorianaidd
 • Gosod Ffenestri
 • Atgyweirio Ffenestri
 • Balwstradau Gwydr
 • Ffenestri To (velux)

Gwydr

 • Gwydr fflôt clir
 • Gwydr gwydn
 • Gwydr â weiren
 • unedau gwydr dwbl
Top
enghraifft o wydro dwbl enghraifft o wydro dwbl

  Atebion Upvc

 • Llinell doeau
 • Astelli tywydd
 • Bondoeau
 • Aden dywydd
 • Cwteri
 • Cladio mewnol/allannol
 • Systemau ymylon sych
 • Ffensio
 • ferandas
 • Drysau garej
 • Self–canopiau cynnal (mannau ceir, patios, drysau, etc.)
Top
enghraifft upvc enghraifft upvc

  Atebion Mynediad Rhaffau

 • Adnewyddu toeau a simneau yn cynnwys cwteri
 • Gwaith plwm
 • Clirio tyfiant
 • Pwyntio (yn cynnwys morter calch)
 • Rhwystro adar (sbigynnau rhwyd, etc)
 • Glanhau ffenestri
 • Atgyweirio ffenestri
 • Atgyweirio gwaith concrit a cherrig
 • Ail-osod gwaith cerrig
 • Amddiffyn rhag y tywydd (selio mastig etc.)
 • Cynnal a chadw polion baneri
 • Paentio
 • Glanhau cyffredinol (wynebau clociau, etc.)
 • Gofalu am ganopiau, glanhau a chynnal a chadw
 • Gosod baneri ac arwyddion
 • Gwaith archwilio (yn cynnwys fideo)
Top
Enghraifft o waith rhaffau Enghraifft o waith rhaffau
Cynnal a chadw to enghraifft o waith rhaffau