Adeiladwyr tai gwydr, estyniadau ac adnewyddiadau o safon yng Ngwynedd

phone 01286 660124   email E-bostiwch Ni  English English

  Atebion Gwaith Gwydr

Daw pob ffenestr, drws, ty gwydr ac uned seliedig â gwarant cynhyrchwyr llawn, a darparwn ein gwarant gosod ein hunain. Gallwn gynnig i'n cwsmeriaid amrywiaeth o broffiliau ffenestri a drysau (eclipse re-hau profile 22), felly nid yw paru â deunydd presennol yn broblem. Daw pob drws â'r cloeon diogelwch diweddaraf i ychwanegu tawelwch meddwl a diogelwch.

Enghraifft o ffenestr

Mae siâp a steil eich ffenestri yn effeithio ar edrychiad eich ty, ac mae fframiau upvc i bob pwrpas yn cynnal eu hunain ac nid oes angen eu peintio fyth. Gallwn gynnig amrywiaeth i liwiau ar gyfer ein ffenestri a drysau upvc. Mae'r lliwiau yn cynnwys gwyn, rhosbren, derw golau a du, ac ar rai o'r cynnyrch, melyn, gwyrdd a glas, holwch am fwy o fanylion. Gallwch gynnig unedau gwydr dwbl naill ai mewn gwydr gwydn neu fflôt clir, a gellir eu darparu mewn arlliwiau amrywiol. Gellir ychwanegu bariau og plwm at unedau yn unol â gofynion y cwsmer.

Ty Gwydr Fictoriannaidd Ty Gwydr Upvc

Ychwanegu ty gwydr yw'r ffordd fwyaf gost-effeithiol o greu lle byw ychwanegol gan ychwanegu steil a gwerth i'ch cartref. Cynigiwn amrywiaeth eang o dai gwydr mewn steiliau a lliwiau gwahanol i ateb gofynion y cwsmer; cynigiwn hefyd ddewis o unedau to gwydr arlliw (opal, efydd, glas neu glir) ac ystod eang o baneli to polycarbonate. Rhown wasanaeth cyflawn, sy'n cynnwys yr holl waith adeiladu, plymio, trydanol a gosod y ty gwydr.

Bydd yr holl waith yn destun archwiliad gan Reolaeth Adeiladu yr Awdurdod Lleol at bwrpas ardystio (pan fo'n berthnasol).

UPVC

 • Tai Gwydr
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Drysau Patio
 • Drysau Ffrengig
ty gwydr traddodiadol  

Pren Caled

 • Drysau
 • Ffenestri
 • Tai Gwydr
ty gwydr traddodiadol  
 • Gosod Ffenestri
 • Atgyweirio Ffenestri
 • Balwstradau Gwydr
 • Ffenestri To (velux)

Gwydr

 • Gwydr fflôt clir
 • Gwydr gwydn
 • Gwydr â weiren
 • unedau gwydr dwbl
Enghraifft o Ffenestr Wydr Dwbl